Последна среща в Налихан, Турция

picherno1      От 25 до 29 юни 2018 г. в Налихан, Турция се проведе последнатасреща по проекта„Web 2.0 инструменти в образованието". На срещата присъстваха 24директори и учители от партньорските училища в Турция, Румъния, Гърция, Македония, Испания и България. Домакин на срещата беше училището Tuğrulbey Ortaokulu от Налихан. На тази среща беше представен крайния продукт на проекта "Web 2.0 Tools in Education" – методическо ръководство за използване на избраните от партньорството 5 Web 2.0 инструменти. Описани са основните характеристики на всеки инструмент, целевата група, целта на използване, ръководство за употреба, положителни и отрицателни страни, мнения на потребители и достъп до инструмента. Българският екип представи GeoGebra, класифициран в категория математически компетентности. Всички партньори представиха програмата, по която са осъществили разпространение на резултатите от проекта. Представени бяха и презентации на ученици, използвали Web 2.0 инструменти. В културната програма влизаше посещение на кмета и областния управител на Налихан, запознаване с културата и историята на региона и посещение на музея на анатолийските цивилизации в Анкара.
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!