СРЕЩА В ТЕТОВО, МАКЕДОНИЯ

picherno1       От 30 април до 4 май 2018 г. в Тетово, Македония се проведе четвъртата среща по проекта„Web 2.0 инструменти в образованието". На срещата присъстваха 40 директори и учители от партньорските училища в Турция, Румъния, Гърция, Македония, Италия, Испания и България. Домакин на срещата беше Професионална гимназия „Моша Пияде" в Тетово. На тази среща беше направен анализ на проведената във всяко партньорско училище анкета за определяне приложението на най-добрите Web 2.0 инструменти.
       Училищата представиха проведените уроци по различни учебни предмети за тестване на избраните от тях инструменти. В зависимост от резултатите от анкетата бяха определени петте най-добри инструменти и класифицирани по категории: Kahoot- многостранни компетентности, What's App- социални компетентности, LearnEnglishKids- езикови компетентности, PowToon- компютърни компетентности и GeoGebra- математически компетентности.
      Участниците в международната среща посетиха Югоизточния Европейски университет в Тетово. Културната програма включваше посещение на градовете Охрид и Скопие.

 

 

kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!