ВЪТРЕШНО КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

picherno1      Във връзка с разпространение на резултатите от проект "Web 2.0 инструменти в образованието", учителите от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков" участваха във вътрешно квалификационна дейност, която се проведе на два етапа. На 13 март2018 г. в компютърните кабинети на училището се проведе обучение за използването на Google формуляри за създаване на анкети, викторини и тестове. Обучението беше ръководено от Васил Василев и Пенка Кънчева, участвали в мобилности по проекта. Вторият етап на квалификационната дейност се проведе на 21 и 22 април 2018 г. в гр.Рибарица, където по време на тиймбилдинг учителите показаха направени от тях тестове и анкети по различни предмети. Освен това,бе демонстрирано как Гугъл формуляри и приложението „Flubaroo" могат да бъдат използвани за създаване и оценяване на тестове, при което, учениците получават обратна връзка по електронната поща за своя резултат и верните отговори.

 

kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!