СРЕЩА В ПИЧЕРНО, ИТАЛИЯ

picherno1 От 3 до 7декември 2017 г. в Пичерно, Италия се проведе третата среща по проекта„Web 2.0 инструменти в образованието“. На срещата присъстваха 36директори и учители от партньорските училища в Турция, Румъния, Гърция, Македония, Италия, Испания и България. Домакин на срещата беше Техническата гимназия в Пичерно, която е към колежа „Енрико Ферми“ в Муро Лукано. Срещата започна с презентации на партньорите, свързани с приложение на Web 2.0 инструменти, които разкриват нови възможности за преподаване и учене. Всички участници в срещата участваха в обучителен семинар, на който бяха демонстрирани и тествани Web 2.0 инструменти, които са безплатни, лесни за приложение и инсталиране на различни дигитални устройства. Представен беше уебсайта на проекта, който ще бъде използван за разпространение на резултатите, преведени на всички езици на партньорството. Участниците в международната среща посетиха Техническата гимназия в Пичерно, където се срещнаха с учители и ученици от гимназията и се запознаха с италианската образователна система и организацията на учебния процес. В програмата влизаше посещение на кметството в Пичерно и среща с представители на организации от област Базиликата, работещи по проекти по програма Еразъм+. Културната програма включваше запознаване с традициите и историята на региона. Беше посетен историческия музей в Потенца и каменния град Матера, избран за Европейска столица на културата през 2019 г.
kv1 kv1 kv1
kv1
kv1 kv1 kv1

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!