КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

 

 

Учителите от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ преминаха обучение за повишаване на квалификацията в 2 модула. Теоретичното обучение, което се проведе на 21 и 28 ноември 2017 г., включваше „Съвременни инструменти за композиране и представяне на информация“. Лектор на семинара беше доц. д-р Ваньо Иванов, преподавател в ТУ София, ИПФ-Сливен, зам. ръководител на катедра „Математика, физика и химия“. Практическото обучение се проведе на 18 и 19 ноември 2017 г. в гр. Хисаря и се състоеше в представяне на електронно портфолио, работа с електронна система за управление на образованието, обмяна на опит и представяне на добри практики при използването на иновативни обучителни технологии. Семинарът е подготовка към предстоящата вътрешно-квалификационна дейност в гимназията, свързана с използване на Web 2.0 инструменти в процеса на обучение. Учителите положиха изходящ тест и получиха квалификационни кредити, свързани с тяхното професионално израстване и кариерно развитие.

kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!