ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

u1

      

   

   В периода 03.10.2020 г. - 17.04.2021 г. участниците в проект „Успешни млади икономисти преминаха 50 часа езикова подготовка по португалски език, ниво А1 по Европейската езикова рамка. Курсът на обучение беше проведен от г-жа Светла Дончева, завършила португалска филология със специализация в университета в Лисабон.

   В периода 18.02.2021 г. - 20.04.2021 г. се проведе 20 часа езикова подготовка по английски език, свързан с изучаваната професия, ниво В1 по Европейската езикова рамка. Курсът на обучение беше проведен от г-н Тодор Пеев, старши учител по английски език в гимназията.

   В периода 26.04.2021 г. - 17.05.2021 г., се проведе 10 часа професионална подготовка. госпожа Събина Колева, старши учител по икономически дисциплини, запозна учениците с документи, отговарящи на национални и международни стандарти.

   Културна подготовка се проведе от 27.05.2021 г. до 10.06.2021 г.. Г-н Георги Георгиев, старши учител по история и география, в продължение на 10 часа, запозна учениците с географията, историята, културата и традициите на Португалия. Учениците направиха презентации, по зададените теми.

   Предварителната подготовка завърши с изходящи тестове и издаване на сертификати.

u2 u3 u4
u5 u6 u7


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!