Приключване на стажове

 

В него взеха участие 32 ученици от 11 клас от специалностите „Банково дело”, „Електронна търговия”, „Оперативно счетоводство”, „Електронна търговия”, „Икономика и мениджмънт”, „Търговия”.

Училищният екип по проекта беше в състав:

  1. Функционален експерт – Димитър Добрев, директор
  2. Консултант за избор на практика – Красимира Далакчиева, ЗДУД
  3. Финансист – Диана Вичева, счетоводител
  4. Женя Парчева – наблюдаващ учител
  5. Мариана Петрова – наблюдаващ учител

Фирмите – партньори, които участваха в проекта са:

ДРЕС КОД 59” ЕООД

КОНТАБИЛИТЕ” ООД

МАГНИТ” ООД

ПРОФИТ КВ” ООД

ФОС М” ООД

АКАУНТ - М – СТЕФАНОВА” ЕООД

„СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ НИКОЛОВ – РАШЕВИ”

ИЙЗИ АСЕТ” ЕООД

ЗММ-СЛИВЕН” АД

МОНТИ - 1 ЕООД

АК ПЕТЯ СТОЯНОВА ПЕТКОВА

СДРУЖЕНИЕ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” - СЛИВЕН

Стажовете бяха с продължителност 240 часа, разпределени по график през учебната година и през ваканциите. Учениците бяха средно по 2 часа на ден във реална работна среда.

След успешното приключване на практиките получиха стипендия в размер на 300 лв. Бяха им връчени сертификати за проведеното практическо обучение.

На някои от тях работодателите предложиха и постоянни работни места.

Екипът на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – гр. Сливен изказа благодарност на всички работодателите участвали в проекта, който беше изключително полезен за учениците.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!