КРАЕН ПРОДУКТ


КРАЕН ПРОДУКТ

   Крайният продукт на партньорството е ръководство за учители „A Teacher’s Guide on: Employability and Skills Development of European VET Students . Сътрудничеството между 5 държави: Полша, България, Италия, Португалия и Турция беше много успешно. Първо, в това ръководство споделяме опита, който имаме като преподаватели в сферата на професионалното образование.

   Второ, искаме да достигнем до възможно най-много учители от различни части на Европа. Този съвместен продукт на партньорството може да се използва за теоретични знания и практически упражнения за развиване уменията на 21-ви век у младите европейци.

   Ръководството описва онлайн инструменти за намиране на работа, учебни материали за развиване на умения за учене, умения за придобиване на информационна, медийна и технологична грамотност, житейски умения, умения за кандидатстване за работа и предприемачески умения.

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/5/75/375/105375/files/c69664c93.pdf


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!