Обобщителен семинар по програмата ЕРАЗЪМ+

На 10.07.2017 г. в конферентна зала „Графити“ на хотел „Национал Палас“ гр. Сливен се проведе обобщителен семинар по програма Еразъм+ с колектива на ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“. Участниците в семинара се запознаха със структурата и целите на програма Еразъм+. Разгледани бяха трите ключови дейности. По ключова дейност К1 бяха разгледани проектите за мобилност на учители и пресонал в сферата на училищното образование и проектите за мобилност на обучаеми и персонал в системата на ПОО. На колектива на гимназията беше представен приключилият проект  “Професионални умения на европейско ниво чрез практика в реална работна среда”, от учителите участвали в мобилността. Екипът на гимназията, разработващ нови проектопредложения обсъди с колектива идеите си за бъдещо участие  в дейностите по програма Еразъм+.

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!