Придобити компетенции

picherno1На 13.04.2017 г. преди отпътуването за България, президентът Mobility Friends, д-р Нуно Барбоса, връчи сертификатиза удостоверяване на преминатото практическо обучение от всички участници в мобилността. Учениците от ПГИ „Проф.д-р ДимитърТабаков", получиха и сертификати за мобилност Europass, които дават възможност с придобитите знания, умения и компетенции, да сеработи във всички страниот ЕС.
Учениците придобиха умения за работа със счетоводни и административни документи, софтуерни програми, използвани в икономическата сфера,работа в екип и самостоятелна работа, използване на английски език за професионални цели и усъвършенстване на необходимата специализирана терминология за справяне със задачи на работното място.

kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1