Практика във фирмите

picherno1От 1 до 14 април 2018 г. в град Барселос, Португалия се проведе мобилност по проект "Мобилност за професионално развитие". Участници бяха 20 ученици от 11 клас от ПГИ „Проф. Д-р ДимитърТабаков" - Сливен. Придружаваха ги ПепаГолеманова – старши учител по английски език и координатор на проекта и Светла Русева– старши учител, професионална подготовка. За да проведат производствената си практика, учениците бяха разпределени в осем организации –три застрахователни компании, счетоводна къща, търговска фирма, администрация на производствена фирма, администрация на фирма за строителни материали и училищна администрация. По времена практиката учениците се запознаха с дейността на португалските организации и тяхната структура, назначаване на работа в Португалия, програмни продукти и електронни платформи, които фирмите използват в ежедневната си работа. Те изпълняваха различни задачи, поставени от техните работодатели. Учениците усъвършенстваха своите професионални умения и компетенции в различни области. За тяхното практическо обучение отговаряха наставници на конкретното работно място, ментори на приемащата организация и придружаващите ги учители.

kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1