Мобилност за професионално развитие - описание

МОБИЛНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ - ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
За втора поредна година 20 ученици от 11 клас от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен ще участват в двуседмична практика в Барселос, Португалия, от 01.04.2018 г. до 14.04.2018 г. Практиката е във връзка с одобрен проект на гимназията по програма „ЕРАЗЪМ+“. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е „Мобилност за професионално развитие“. Регистрационен номер 2017-1-BG01-KA102-035585. Проектът е на стойност 40 680 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз. 
Преди практиката в Португалия учениците ще преминат езикова, професионална и културна подготовка. Езиковата подготовка е за усвояване и практическо прилагане на икономическа терминология на английски език. Професионалната подготовка е за  работа с документи, отговарящи на национални и международни стандарти. Културната подготовка е свързана с географията, историята, културата и традициите на държавата, в която ще се проведе мобилността.
Потвърждаването и акредитацията на практиката по проекта се обезпечава с издаването на сертификатът за мобилност Европас, който описва знанията и уменията придобити в друга европейска страна, осигурява международно призната квалификация и подобрява перспективите за работа и трудовата мобилност.
Партньор на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен и тази година ще бъде португалската организация, Associação Intercultural Amigos da Mobilidade – „Mobility Friends”, която e  акредитирана като  приемаща организация и предлага на участниците от другите страни шанса за професионално ориентиране и трудов опит за придобиване на знания и умения необходими за успешна професионална кариера.