МОБИЛНОСТ ВЪВ ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ

01

   

   

   

   Шест учители от Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен завършиха обучението си във Валенсия, Испания по проект “Интерактивни методи и технологии в класната стая“, по програма ЕРАЗЪМ+. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Целта на обучението е модернизиране на подхода на управление на класната стая.

 

   Партньор на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен е испанската организация, ESMOVIA, която предлага на участниците от други страни шанса за придобиване на знания и умения необходими за успешна професионална кариера.

 

   В края на обучението учителите получиха сертификат Европас Мобилност, който описва придобитите професионални умения и компетенции.

 

   Освен обучението в програмата на учителите влизаше подготовка и изнасяне на уроци, посещение на училища и запознаване с испанската образователна система. Културната програма включваше традиции и култура на Валенсия и урок за приготвяне на паеля.

 

   Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен все повече се утвърждава като иновативно училище, стремящо се да въвежда нови образователни подходи и съвременни технологии.

 

   Една от промените на дневен ред в българското училище, необходима и налагана от новите реалности в него, е промяната в ролята на учителя. От преподаващ знания на децата и учениците съвременният учител се трансформира в медиатор, насочващ и стимулиращ процеса на познанието, подкрепящ и насърчаващ усвояването на знания и развиването на умения, катализатор на активността и креативността на подрастващите.

02 03 04
05 06 07


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!