ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

1

   

    

    През периода юни-септември участниците в структурираните курсове в гр.Валенсия, Испания по проект “Интерактивни методи и технологии в класната стая“ преминаха предварителна професионална и културна подготовка. Професионалната подготовка на участниците се проведе по индивидуална програма за всеки участник. Те бяха насочени към материали, препоръчани от приемащата организация, необходими за запознаване с темата на курса. Участниците в обучението се запознаха с испанската култура и традиции и историческите забележителности на Валенсия.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!