РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

  01

  Учителите, участвали в обучението, проведоха открити уроци по предметите английски език, български език и литература, математика, история, география и философия. Уроците демонстрираха използването на Гугъл приложения за уеб анкети и тестове (Google Drive, Google Forms), съвременна образователна платформа (Google Classroom), иновативни педагогически подходи (Flipped Classroom).

  02   03   04
  05   06   07


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!