ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА

  001

Участниците в проекта „Иновативни образователни технологии“, преминаха 60 часа езикова подготовка по английски език, ниво А2 по Европейската рамка. Курсът на обучение беше проведен от Деяна Бакалска, учител по английски език. Предварителната езикова подготовка завърши с изходящ тест и издаване на сергификати.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!