Иновативни образователни технологии

logo

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

През учебната 2018/2019 година 6 учители от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен ще участват в обучение във Факултета по Съвременни науки и технологии в Югоизточен Европейски Университет в Тетово, Македония, от 31.03.2019 г. до 06.04.2019г. Обучението е във връзка с одобрен проект на гимназията по програма „ЕРАЗЪМ+“. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е „Иновативни образователни технологии“, договор номер 2018-1-BG01-KA101-047013. Проектът е на стойност 7 440 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз.  Преди обучението в Македония учителите ще преминат езикова и културна подготовка.

 

Партньор на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен е македонската организация, Association Community Development Institute, която e  акредитирана като  приемаща организация и предлага на участниците от други страни шанса за придобиване на знания и умения необходими за успешна професионална кариера.

 

Целта на проекта е обучение на учители в ефективното управление на съществуващи приложения в облачните компютърни технологии, използвани за обучение, работа и изследвания. Чрез теоретични и практически знания, учителите ще се научат да работят във виртуална среда 2.0. Освен това, ще получат по-ясна представа за социалните мрежи, Гугъл приложения и други уеб-базирани приложения, както и възможностите за използването им за целите на образованието.

 

Проектът ще насърчи международното сътрудничество с цел трансфер на образователни подходи, методики на преподаване и иновативни образователни технологии. Очаквани резултати са модернизиране на подхода на управление на класната стая, планиране на уроците и разработване на материали с електронно съдържание при изучаването на различни учебни предмети.

НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

01
      Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен, беше наградена за цялостно качествено изпълнение на проект по програма Еразъм+ „ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ – К1: Образователна мобилност за граждани, Училищно образование. Официалната церемония беше организирана от Център за развитие на човешките ресурси на 6 декември, 2019 г. в София.

продължава>

Блог на проекта

     Блогът описва методологията на използване на Гугъл приложения (Google Drive, Google Forms) и съвременни педагогически подходи (Flipped Classroom) за целите на образованието. Представени са възможностите за създаване на игрови упражнения с въпроси и отговори в онлайн платформата за интерактивно съдържание (Kahoot) и създаване на блог като учебен ресурс (Blogger).

продължава>

ОБУЧЕНИЕ В ТЕТОВО, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

01
   От 1 до 5 април 2019 г. 6 учители от ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“  участваха в обучителен курс на тема „Иновативни образователни технологии“ във  Факултета по Съвременни науки и технологии в Югоизточен Европейски Университет в Тетово, Северна Македония.

продължава>

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

01През февруари и март 2019 г. учителите, които участват в структуриран обучителен курс във  Факултета по Съвременни науки и технологии в Югоизточен Европейски Университет в Тетово, Македония, проведоха професионална подготовка.

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!