КРАЙНИ ПРОДУКТИ НА ПРОЕКТА

    

Крайните продукти на проекта са две методически ръководства за използване на драма техники в часовете по различни учебни предмети и два диска със заснетите по време на срещите в Румъния и Македония видеа. Всички дейности по проекта са отразени в електронната платформа на общността на училищата в Европа – eTwinning.

 

ДРАМА ДЕЙНОСТИ В КЛАСНАТА СТАЯ

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/67/667/61667/files/c0f282d7.pdf

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, ДРАМА И ГРАМОТНОСТ

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/67/667/61667/files/c81303fa8.pdf

eTwinning

https://twinspace.etwinning.net/61667/pages/page/410407


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!