СЦЕНИЧНА ИЗЯВА НА ДРАМА КЛУБА

  1

   

На 23 и 24 април 2019 г. учениците от училищен театър „Мечтание" представиха пиесата „Иван и Мария". Автор на пиесата е директорът на гимназията - Димитър Добрев. В пиесата участват 29 ученици. Това е пиеса за любовта и омразата, представяща различни философии и морал, традиции и визия.

 

  2   3   4
  5   6   7


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!