МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА В РЕШИЦА, РУМЪНИЯ

 

 

 001

      Програмата на срещата включваше оценка на изпълнението на дейностите по проекта през първата година, оценка на въздействието върху целевите групи, обсъждане на междинните доклади на партньорите и планиране на дейностите през втората година. Всички заложени във формуляра за кандидатстване дейности на този етап са изпълнени. Направено е първото методическо ръководство за използване на драма техники в учебно-преподавателската дейност “Drama Activities in the Classroom”, направени са видеата, които отразяват работата на петте международни групи по време на първата Учебна/Преподавателска/Обучителна дейност. За разпространение на резултатите са използвани Фейсбук групата и сайта на проекта, Twinspace и дейности на местно ниво във всяка партньорска организация. Поставени са задачите за втората Учебна/Преподавателска/Обучителна дейност, която ще се проведе в Тетово, Македония с участието на учители и ученици от партньорските училища.

 

 002
 003  004
 005  006  007

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!