ВИРТУАЛНА УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

elsreshta1

   

  

   

ВИРТУАЛНА УЧЕБНА/ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

    На 5 и 6 юли 2021 г. се проведе втора виртуална мобилност по проекта „Електронна търговия за стартиращи предприятия“, с домакин CE Ave Maria San Cristobal Granada, Spain. За целта беше използвана електронната платформа Google Meet. В срещата участваха 18 учители от партньорските училища в Шотландия, Испания, Италия, Турция, Гърция и България. Целта на срещата беше обобщение на цялостния напредък и резултатите от проекта, оценка на качеството на дейностите и на крайните продукти, въздействието върху целевите групи, дейностите за разпространение на резултатите. Срещата също така подготви основите за крайния доклад и оцени въздействието върху развитието на ключови компетенции у учениците след изпълнение на всички етапи на проекта.

 

 

 

elsreshta2 elsreshta3 elsreshta4


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!