ТРЕТА ОНЛАЙН СРЕЩА

2021-09-15 17_06_42-

ТРЕТА ОНЛАЙН СРЕЩА

   На 15 септември 2021 г. се проведе третата онлайн среща на партньорите. Домакин на срещата беше ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен. Използвана беше платформата Майкрософт Тиймс. На срещата присъства 9 учители от партньорските училища.
   Дневният ред на срещата включваше преструктуриране на работната програма на проекта – дейности и мобилности. Определен беше периода на първата среща в Португалия и беше уточнена работната програма. Срещата ще фокусира върху развиване на различни ключови компетентности и създаване на учебно съдържание с помощта на дигитални инструменти - Kinemaster, Flipaclip, Flipgrid, Powtoon. Срещата беше оценена с анкета. Обновени бяха eTwinning и сайта на проекта.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!