Първа среща на партньорите


Първа среща на партньорите

zoom meeting digital english

   На 15 януари 2021 г. се състоя първата среща по проекта „Дигитален английски“. Срещата се проведе онлайн в електронната платформа ZOOM. На срещата присъстваха ръководителите на проекти от партньорските училища в Португалия, България, Италия, Румъния, Литва и Турция. Всички участници представиха училищата и държавите си. Беше преразгледан формулярът за кандидатстване – планирани продукти, цели, резултати, международни срещи и разпределение на задачите между партньорите. Бяха поставени за изпълнение първите задачи – определяне на екипи за работа по проекта и критерии за подбор на учениците и учителите, които ще участват в проекта. Проектът беше регистриран в платформата eTwinning, с цел общуване и сътрудничество между ученици и учители, както и разпространение на резултатите. Всеки от партньорите ще представи своето предложение за лого на проекта, което ще бъде избрано чрез онлайн гласуване. Беше взето решение поради ситуацията с COVID-19 мобилностите да бъдат отложени за по-късен етап.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!