Прием 2022-2023

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ТАБАКОВ” СЛИВЕН

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЛЕД VII КЛАС по следните специалности:

 

priem


    

Прием 2023/2024

Дати за провеждане на изпитите

Български език и литература – 13 юни 2023 г.

Математика – 16 юни 2023 г.

priem2

продължава>

Прием 2022/2023

Дати за провеждане на изпитите

Български език и литература – 14 юни 2022 г.

Математика – 16 юни 2022 г.

priem2

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!