Прием 2019

broshura2019-kr-2.jpg

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ТАБАКОВ” СЛИВЕН

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

СЛЕД VII КЛАС по следните специалности:


      1. БАНКОВО ДЕЛО

Професия: Финансист

Разширено изучаване на английски език

26 ученици

Придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация

 

      2.ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Професия: Оперативен счетоводител

Разширено изучаване на английски език

26 ученици

Придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация

 

      3.ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

Професия: Икономист-информатик

Разширено изучаване на английски език

26 ученици

Придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация

 

      4.МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Професия: Данъчен и митнически посредник

Разширено изучаване на английски език

26 ученици

Придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация  

 

      5.БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

Професия: Офис мениджър

Разширено изучаване на английски език

26 ученици

Придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация


  1. ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС.

  2. БРОШУРА ЗА ПРИЕМА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!