Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017

Отчет на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за първото тримесечие на 2013 г.На сайта на ПГИ е публикуван Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2017 г. на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен.

Съгласно чл. 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен, като училище, прилагащо система на делигиран бюджет, публикува на сайта си утвърдения бюджет и отчета за изпълнението му. 

 

 

 

Свалете документа от файловия сървър на ПГИ - Сливен

Отчет на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за първото тримесечие на 2013 г.
Още от рубриката "Бюджет и финансови отчети" на сайта на ПГИ - Сливен

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!