Младежки кмет

 

Ученик от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” Сливен

 

     Младежки общински съвет е неполитическа неформална организация, представляваща интересите на младите хора в Община Сливен, посредник на тяхната обща воля пред органите на местната, регионална и държавна власт и работеща в изпълнение на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите и за развитието на гражданското общество.

     МОС работи в Младежки дом- Сливен, като част от програмата му за младежко самоуправление.

     Тази учебна година младежки кмет на град Сливен е Мартин Анастасов – ученик от 11 а клас.