ПЪРВА СРЕЩА В ПОВОА ДЕ ВАРЗИМ, ПОРТУГАЛИЯ

От 22 до 28 октомври 2017 г. в гр. Повоа де Варзим, Португалия се проведе първата среща по проекта „Развиване на ключови компетенции чрез драма“. На срещата присъстваха директори и учители от партньорските училища в Турция, Румъния, Португалия, Македония и България. Беше преразгледан формулярът за кандидатстване – планирани продукти, цели, резултати, международни срещи, разпределение на задачите между партньорите, оценка на партньорството, разпространение на резултатите.

Домакин на срещата беше португалският партньор, Escola Secundaria de Rocha Peixoto. В работната програма влизаше посещение на училището и запознаване с португалската образователна система. Участниците в международната среща присъстваха на репетиция на един от драма клубовете. На 23 октомври, международният ден на училищните библиотеки, всички участници представиха училищата и държавите си. Португалските ученици се включиха активно, като разказаха за извънкласните форми в тяхното училище. Изненада за партньорите бяха презентациите подготвени от португалските ученици. Те представиха факти от историята, културата и традициите на всяка държава партньор в проекта.

Културната програма включваше официална среща с кмета на Повоа де Варзим, посещение на етнографския музей и градската библиотека, които са асоциирани партньори на португалското училище в различни извънкласни дейности. Срещата завърши с посещение на исторически и културни забележителности в Гимараеш и Порто.