ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Държавен план-прием за учебната 2011/2012 година Версия:1
Държавен план-прием за учебната 2011/2012 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални училища Утвърден със Заповед № РД 09-461/30.03.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на труда и социалната политика и с министъра на регионалното развитие и благоустройството


Данни

Размер 3.24 MB
Тегления 1882
Език Turkish
Автор Министерство на образованието, младежта и науката
Създаден 2011-05-08
Добавено от Hristo Georgiev
Променено на

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!