ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Договор с предмет "Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат"
Договор с предмет "Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 15 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради за обект: "Учебен корпус блок Б" в Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - гр. Сливен с РЗП 2475,30 км.м.". Договорът е между Възложителя Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен и Изпълнителя "НОВЕЛ" ЕООД - Сливен.


Данни

Размер 2.81 MB
Тегления 439
Създаден 2016-05-27
Добавено от PGI
Променено на 2016-05-27
Променено от PGI

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!