ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

УЧЕБЕН ПЛАН

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
Професия: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Интензивно изучаване на английски език
Прием: 26 ученици

Интензивно изучаване на английски език и придобиване на III степен на професионална квалификация. Обучението по тази специалност в ПГИ е с най-дълга история и дава базови познания за основополагащи икономически диспиплини. Обучението по тази специалност предоставя необходимите знания и умения в областта на финансовата статистика, финансите, паричната политика на фирмата, борсовите операции и видовете счетоводни документи. Учениците придобиват умения за работа с унифицирани бланки документи, протоколи, доклади и финансово-счетоводни документи.
Данни

Размер 675.3 KB
Тегления 1175
Език Български
Автор Министерство на образованието и науката
Сайт Начална страница
Създаден 2013-06-01
Добавено от PGI
Променено на 2013-06-08
Променено от PGI

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!