ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
БАНКОВО ДЕЛО

УЧЕБЕН ПЛАН

БАНКОВО ДЕЛО
Професия: ФИНАНСИСТ
Интензивно изучаване на немски език
Прием: 26 ученици

Интензивно изучаване на немски език и придобиване на III степен на професионална квалификация. Обучението по тази специалност в ПГИ е с дълга история. Учебните предмети, изучавани в специалността, дават фундаментални знания за основни икономически понятия и прилагането на нормативните документи в дейността на банката. Специалността е актуална и с това, че всяка банкова институция се нуждае от енергични млади хора, които са придобили знания и умения за работа с документооборота, бизнес комуникцаиите, съвремените информационни технологии и за работа в екип
Данни

Размер 678.11 KB
Тегления 1162
Език Български
Автор Министерство на образованието и науката
Сайт Начална страница
Създаден 2013-06-01
Добавено от ПГИ - Сливен
Променено на 2013-06-08
Променено от PGI

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!