ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Протокол за окончателен подбор на участниците - обучителни практики в Португалия

Съгласно Заповед № РД 06-18/15.09.2016 г. на директора на ПГИ «Проф.д-р Димитър Табаков» - Сливен, комисия в състав: Председател: Георги Георгиев и Членове: Тодор Пеев и Светла Русева извърши класиране по предварително приетите на педагогически съвет критерии и взе решение за окончателния подбор на кандидатите, които ще участват в обучителната практика в Барселос, Португалия.

Практиката е по одобрен проект по програма ЕРАЗЪМ +; Ключова дейност К1: Образователна мобилност за граждани; Тип дейност: Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО; Договор номер: 2016-1-BG01-KA102-022907; на тема: “Професионални умения на европейско ниво чрез практика в реална работна среда”
Данни

Размер 559.87 KB
Тегления 1031
Създаден 2016-11-08
Добавено от PGI
Променено на

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!