ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Обява - практика в Португалия
ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен, с финансовата подкрепа на Европейския съюз, по програма „ЕРАЗЪМ+”, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси, обявява конкурс за подбор на ученици, желаещи да участват в обучителна практика по проект № 2016-1-BG01-KA102-022907 на тема: “Професионални умения на европейско ниво чрез практика в реална работна среда”, която ще се осъществи както е описано в приложения документ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Писмено заявление по образец, подписано от ученик, родител и класен ръководител. Документи се приемат в деловодството на гимназията до 16.30 ч на 30.09.2016 година. Подборът ще бъде извършен на два етапа...


Данни

Размер 389.01 KB
Тегления 909
Създаден 2016-09-07
Добавено от PGI
Променено на

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!