ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите
Протокол от разглеждането, оценяването и класирането на получените предложения в ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за избор на изпълнител за доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект "Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ", схема BG051PO001-4.2.05


Данни

Размер 862.22 KB
Тегления 773
Език Български
Създаден 2012-03-22
Добавено от Платформа
Променено на 2012-03-22
Променено от PGI

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!