ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Документация - процедура за възлагане на обществена поръчка

Цялата документация за възлагане в архивен файл.

Предмет на процедурата: „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05. Предметът включва следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ за нуждите на ИИД: клуб «Забавна математика», клуб «Умения за живот», клуб «Природолюбител», клуб «Пътешественик», клуб «Пътешествие из немскоезичните страни», клуб «Счетоводство», клуб «Млад банкер», клуб «Да направя филм» – по приложен списък на асортименти.

Обособена позиция 2: ЛИТЕРАТУРА (РЕЧНИЦИ, СБОРНИЦИ, ЕНЦИКЛОПЕДИИ) за нуждите на ИИД: клуб «Забавна математика», клуб «Пътешественик», клуб «Пътешествие из немскоезичните страни», клуб «Счетоводство» - по приложен списък на асортименти.

Обособена позиция 3: СПЕЦИФИЧНИ МАТЕРИАЛИ И АКСЕСОАРИ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО за нуждите на ИИД: формация «Модерен балет» - по приложен списък на асортименти.

Обособена позиция 4: КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ИЗКУСТВО за нуждите на ИИД: ателие «Арт работилница» - по приложен списък на асортименти.

Обособена позиция 5: СПОРТНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ПОСОБИЯ И МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИИД: клуб «Природолюбител» - по приложен списък на асортименти.
Данни

Размер 2.17 MB
Тегления 789
Създаден 2012-03-06
Добавено от Платформа
Променено на 2012-03-22
Променено от PGI

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!