ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе

 

Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Категория: Обществен съвет
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Обществен съвет Файлове: 3
Файла:
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Извадка от Държавен вестник, бр. 75 от 27 септември 2016 г., с публикуван "Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата"
2016-11-12 914.46 KB 672
Правомощия на Обществения съвет
Правомощия на Обществения съвет, създаван за подпомагане развитието на ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г.
2016-11-12 345.43 KB 655
Покана за избор на представители на родителите
За подпомагане развитието на ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., предстои създаването на Обществен съвет към училището. Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите директорът на ПГИ - Сливен кани родителите на 24.11.2016 г. от 18:00 часа на среща.
2016-11-12 480.38 KB 672

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!