ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе

 

Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Категория: Прием 2015 - 2016
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Прием 2015 - 2016 Файлове: 3
Учебни планове за паралелките, приети през учебната 2015/2016 година. 
Файла:
БАНКОВО ДЕЛО

УЧЕБЕН ПЛАН - БАНКОВО ДЕЛО
Професия: ФИНАНСИСТ
Интензивно изучаване на английски език
Прием: 26 ученици

Интензивно изучаване на английски език и придобиване на III степен на професионална квалификация. Обучението по тази специалност в ПГИ е с дълга история. Учебните предмети, изучавани в специалността, дават фундаментални знания за основни икономически понятия и прилагането на нормативните документи в дейността на банката. Специалността е актуална и с това, че всяка банкова институция се нуждае от енергични млади хора, които са придобили знания и умения за работа с документооборота, бизнес комуникцаиите, съвремените информационни технологии и за работа в екип

Министерство на образованието и науката Начална страница 2015-04-21 Български 678.11 KB 769
ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

УЧЕБЕН ПЛАН - ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Професия: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Една паралелка с интензивно изучаване на английски език - прием 26 ученици
Една паралелка с интензивно изучаване на немски език - прием 26 ученици


Интензивно изучаване на английски/немски език и придобиване на III степен на професионална квалификация. Обучението по тази специалност в ПГИ е с най-дълга история и дава базови познания за основополагащи икономически диспиплини. Обучението по тази специалност предоставя необходимите знания и умения в областта на финансовата статистика, финансите, паричната политика на фирмата, борсовите операции и видовете счетоводни документи. Учениците придобиват умения за работа с унифицирани бланки документи, протоколи, доклади и финансово-счетоводни документи.

Министерство на образованието и науката Начална страница 2015-04-21 Български 675.3 KB 784
ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

УЧЕБЕН ПЛАН - ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Професия: ИКОНОМИСТ
Интензивно изучаване на английски език
Прием: 26 ученици

Интензивно изучаване на английски език и придобиване на III степен на професионална квалификация. Обучавайки се по тази специалност, чрез работа в Учебно-тренировъчна фирма,учениците ще имат възможност да симулират работни процеси, портичащи в реално предприятие. По този начин те ще формират адекватно бизнес поведение и основни ключови квалификации за модерна работна среда, като умения за работа в екип и самостоятелност, готовност за постигане на резултати и вземане на решения, гъвкавост и усет в междукултурните отношения.

Министерство на образованието и науката Начална страница 2015-04-21 Български 746.74 KB 822

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!