ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе

 

Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Категория: Доставки - Проект Успех
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Доставки - Проект Успех Файлове: 9
Документация за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
Файла:
Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите
Протокол от разглеждането, оценяването и класирането на получените предложения в ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за избор на изпълнител за доставка на материали и консумативи ...
2012-03-22 Български 862.22 KB 783
Документация - процедура за възлагане на обществена поръчка
Цялата документация за възлагане в архивен файл. Предмет на процедурата: „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05.
2012-03-06 2.17 MB 794
Публична покана (оригинал)
Публична покана, оригинал на документа в Portable Document Format, част от документация за възлагане на обществена поръчка "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05"
2012-03-06 522.95 KB 685
Публична покана (текстов документ)
Публична покана, текст на документа във формат на MS Word, част от документация за възлагане на обществена поръчка "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05"
2012-03-06 822 KB 715
Оферта
Оферта, част от документация за възлагане на обществена поръчка "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05"
2012-03-06 261 KB 734
Техническа оферта
Техническа оферта, част от документация за възлагане на обществена поръчка "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05"
2012-03-06 Български 263.5 KB 639
Ценова оферта
Ценова оферта, част от документация за възлагане на обществена поръчка "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05"
2012-03-06 262.5 KB 683
Обобщена справка за материали
Обобщена справка за материали, част от документация за възлагане на обществена поръчка "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05"
2012-03-06 454.5 KB 715
Декларация от кандидата
Декларация от кандидата, част от документация за възлагане на обществена поръчка "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05"
2012-03-06 262 KB 627

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!