Документи - ПГИ - Сливен

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Пакет документи за стипендии 2014 Версия:1

Пакетът с документи съдържа:
- Необходими документи за отпускане на месечна стипендия за втори учебен срок на 2013/2014 г., във формат pdf (portable document format)
- Приложение №1 - Заявление за месечна стипендия за постигнати образователни резултати, във формат на MS Word 
- Приложение №2 - Заявление - декларация за месечна стипендия или месечна целева стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, във формат на MS Word
- Приложение №3 - Заявление за месечна стипендия като ученик без родител/и или месечна стипендия като ученик с трайно увреждане, във формат на MS Word
- Приложение №4 - Заявление за еднократна стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства или еднократна стипендия за постигнати високи резултати в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност, във формат на MS Word
- Всички приложения и списъка с необходими документи във формат pdf (portable document format) 
Данни

Размер 491.87 KB
Тегления 525
Език Български
Автор ПГИ - Сливен
Създаден 2014-02-24
Добавено от PGI
Променено на 2014-02-24
Променено от Hristo Georgiev

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!