Документи - ПГИ - Сливен

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Протокол №6 от 25.10.2013 г. за предоставяне на стипендии
Протокол №6 за заседание от 25.10.2013 г. на комисията, назначена със Заповед на директора № РД 06-519/01.03.2013 г.
Заседанието е проведено при следния дневен ред:
1. По чл. 8, ал. 2, т. 2 от ПМС №33 от 15 февруари 2013 г. - допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 2
2. Разглеждане на документите за предоставяне на еднократни стипендии и стипендии по чл. 4, ал., 1, т. 3 и т. 4 и предлагане на директора учениците, на които да бъде отпусната съответнатна стипендия.


Данни

Размер 3.03 MB
Тегления 793
Създаден 2013-11-05
Добавено от ПГИ - Сливен
Променено на 2013-11-05
Променено от PGI

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!