Документи - ПГИ - Сливен

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Доклад от самооценяване 2013
Доклад от проведено самооценяване на Професионална гимназия по икономика "Проф. Д-р Димитър Табаков" - Сливен за учебната 2012/2013 година. Целта на самооценяването е да направи оценка на осъществяванато професионално образовение и обучение спрямо действащите стандарти, като се използва процеса на самооценяване. По този начин да се насърчи екипа на училището към усъвършенстване на качеството на предлаганото професионално образование и обучение на учениците. Архивът съдържа два документа в Portable Document Format (.pdf): 1. Доклад от проведено самооценяване на Професионална гимназия по икономика "Проф. Д-р Димитър Табаков" - Сливен за учебната 2012/2013 година (doklad-samoocenyavane-2013.pdf) 2. Приложения към Доклад от проведено самооценяване (doklad-samoocenyavane-2013-app.pdf)


Данни

Размер 3.48 MB
Тегления 932
Създаден 2013-10-21
Добавено от PGI
Променено на 2013-10-21
Променено от PGI

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!