Документи - ПГИ - Сливен

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Пакет документи за стипендии
Пакетът с документи съдържа:
Заповед № РД 06-611/26.03.2013 г. за критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии в ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен
Приложение №1 - Заявление за месечна стипендия за постигнати образователни резултати
Приложение №2 - Заявление - декларация за месечна стипендия или месечна целева стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
Приложение №3 - Заявление за месечна стипендия като ученик без родител/и или месечна стипендия като ученик с трайно увреждане
Приложение №4 - Заявление за еднократна стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства или еднократна стипендия за постигнати високи резултати в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.


Данни

Размер 1015.08 KB
Тегления 603
Език Български
Автор ПГИ - Сливен
Създаден 2013-04-08
Добавено от PGI
Променено на 2013-04-08
Променено от PGI

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!