Учебна 2021 / 2022 година


      АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ 1. План за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2021/2022 година
 2. Годишен план на гимназията
 3. Етичен кодекс
 4. Организация на учебния ден на гимназията
 5. Правилник за дейността на гимназията
 6. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище на ученици от ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков"
 7. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2021-2022 година
 8. Училищен спортен календар
 9. Индивидуален учебен план на Васил Събинов Неделчев учебна 2021-2022 година


  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ГРАФИК и комисии за организиране и провеждане на сесия през месец март 2022 г. за определяне на годишни оценки за учебната 2021/2022 година на Банко Банков IX клас и Антон Русев XI клас

ГРАФИК и комисии за организиране и провеждане на редовна сесия през месец май 2022 г. за определяне на годишни оценки на Антон Русев XI клас

 

ГРАФИК и комисии за организиране и провеждане на поправителна сесия през месец юли 2022 г. за определяне на годишни оценки на ученика в самостоятелна форма на обучение  Антон Русев XI клас, специалност  "Митническа и данъчна администрация".


 


   Покажи # 
1 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!