Бюджет

      

 

2024 ГОДИНА

 1. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.
 2. Бюджет за финансовата 2024 година

        

   

  2023 ГОДИНА

  1. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.
  2. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.
  3.  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.
  4.  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.
  5. Бюджет за финансовата 2023 година

         

    

  2022 ГОДИНА

  1. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.
  2. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.
  3. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.
  4. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.
  5. Бюджет за финансовата 2022 година

         

    

   2021 ГОДИНА

   1. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.
   2. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.
   3. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
   4. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
   5. Бюджет за финансовата 2021 година

          

     

    2020 ГОДИНА

    1. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.
    2. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.
    3. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

    4. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

    5. Бюджет за финансовата 2020 година.


          2019 ГОДИНА


    1. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

    2. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

    3. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

    4. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019  

    5. Бюджет за финансовата 2019 година.

          2018 ГОДИНА    1. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

    2. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

    3. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

    4. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

    5. Бюджет за финансовата 2018 година.

            

      2017 ГОДИНА


     1. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

     2. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

     3. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

     4. Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

     5. Бюджет за финансовата 2017 година. 

   Покажи # 
 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!