Административни услуги

 1. Заявление за ДКИ.

 2. Заявление за промяна на формата на обучение.
 3. Издаване на дубликат на документи.

 4. Заявление за дубликат на документи.

 5. Заявление за издаване на удостоверение за преместване.

 6. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

 7. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

 8. Издаване на диплома за средно образование. 

 9. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.

 10. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.

 11. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности.
 12. Издаване на удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия.
 13. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.
 14. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионалнаквалификация.

   Покажи # 
 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!