Списък с учебници за учебната 2020/2021 година

Списък с учебници за учебната 2020/2021 година

 

8 клас:

Английски език: Legacy A1 Student's book Workbook – Jenny Dooley

Legacy A2 Student's book Workbook – Jenny Dooley

 

Български език - изд. Булвест 2000, колектив: А. Петров, М. Падешка

Литература – изд. Булвест 2000, колектив: Илияна Кръстева, В. Герджикова +

Комплект- работни листове по БЕ и литература

 

Математика – изд. Архимед-2017 год., авт. Здравка Паскалева, Мая Алашка, Пламен Паскалев, Райна Алашка

 

Биология и здравно образование – изд. Булвест 2000, Владимир Овчаров, Огнян Димитров Йотовски, Христова, Таня Димитрова

 

Химия и опазване на околната среда – Изд. Педагог 6, Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Невена Върбанова

 

Физика - Изд. Педагог 6

 

История и цивилизация – изд. Просвета, Борислав Гаврилов

 

География и икономика – изд. Булвест 2000, Румен Пенев

 

Философия – изд. Анубис, Иван Колев, Л. Андреева

 

Предприемачество – изд. Мартилен, Кирил Тодоров

 

9клас

Английски език: Legacy В1, 1 Student's book Workbook – Jenny Dooley

 

Немски език:   SCHRITTE - Hueber

 

Български език - изд. Булвест 2000, колектив: А. Петров, М. Падешка

Литература – изд. Анубис и Булвест 2000, колектив: Боян Биолчев, Б. Минков

 

Математика – изд. Архимед-2018 год., авт. Георги Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка

 

Биология и здравно образование – изд. Булвест 2000, Владимир Овчаров, Огнян Димитров Йотовски, Христова, Таня Димитрова

 

Физика - изд. Булвест 2000 

Химия и опазване на околната среда – Изд. Педагог 6 + работни листи 9 клас

 

История и цивилизация – изд. Просвета АзБуКи, Георги Марков

 

География и икономика – изд. Булвест 2000, Румен Пенев

 

Философия – изд. Педагог 6, Галя Герчева Несторова

 

Бизнес комуникации – изд. Мартилен, Ризова, Шаренска

 

9 д, г ОИТ - – изд. Мартилен, Цонка Лалева

 

9д клас Компютърен машинопис – изд. Мартилен, Ризова, Шаренска

 

9в клас ОТСО – Основи на счетоводството, изд. Мартилен, Любен Петров

9в клас ОТСО – практика – Сборник с тестове и задачи по основи на     счетоводството, Д. Раев

 

ЗБУТ –Учебно помагало Здравосло и безопасни условни Атанаска Миленкова, изд. Нови знания 2012,

 

10 клас:

Английски език: Legacy В1 part one Student's book Workbook – Jenny Dooley

 

Български език - изд. Просвета Основано 1945, колектив: Весела Михайлова и други

Литература – изд. Просвета Основано 1945, колектив: Албена Хранова, Любов Шишкова    

Математика – изд. Архимед-2019 год., авт. Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

 

История и цивилизация – изд. Просвета, Пламен Павлов

 

Биология и здравно образование – изд. Просвета, Ценка Часовникарова

 

Химия и опазване на околната среда – Изд. Педагог 6 + работни листи 10 клас

 

Физика - изд. Булвест 2000 

География и икономика – изд. Просвета, Стела Дерменджиева

 

Философия – изд. Педагог 6, Галя Герчева Несторова

 

Икономика- Oбща икономическа теория – изд. Мартилен, Цонка Лалева

 

10 г ОТСО – Основи на счетоводството, изд. Мартилен, Любен Петров

 

10 г ОТСО – практика- Сборник с тестове и задачи по основи на счетоводството, Д. Раев

10 а, б клас Обща теория на счетоводната отчетност: 

1. „Обща теория на счетоводната отчетност” автор: Любен Петров, Издателство: „Мартилен”, 2016 г. 

 2. Закон за счетоводството – последни изменения и допълнения

 3. Сборник задачи и тестове по основи но счетоводството, автор: Димитър Раев, Издателство: Дряново


11 клас:

Английски език: Legacy В1 part one Student's book Workbook – Jenny Dooley

 

Немски език – от миналата година

 

Български език – изд. Анубис, Владимир Жобов (Учебниците се купувават колективно в училище.)

Литература – изд. Булвест, колектив: Илияна Кръстева (Учебниците се купувават колективно в училище.)

 

Математика – изд. Архимед-2019 год., авт. Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

 

Гражданско образование – изд. Просвета


11 г Стокознание – Стокознание, изд. Мартилен

 

11 а Банково дело – изд. Мартилен, Радко Радков, Даниела Манчева

 

11 а,б,г - Счетоводство на предприятието – изд. Мартилен, Светла Павлова, сборник задачи и въпроси по счетоводство - първа, втора и трета част Д. Раев

11 а - Финанси – изд. Мартилен, Т. Миткова 


12 клас:

Английски език: Intelligent Business Preintermediate Coursebook/ Workbook

Intermediate Coursebook/ Workbook

 

 

Български език – изд. Просвета, Петя Костадинова, Татяна Ангелова

Литература – изд. Булвест 2000, колектив: Е. Костадинова, М. Петрова

 

Математика – първо равнище изд. Архимед-2004 год., авт. Георги Паскалев, Здравка Паскалева

 

Свят и личност – Майя Грекова

12 а Банково дело – изд. Мартилен, Радко Радков, Даниела Манчева


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!