Допълнителни практики в реална работна среда

 

 

praktiki2

          

         

   

   През месец януари 2023 г. стартира изпълнението на Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“ по Проект "Ученически практики - 2" за учебната 2022/2023 г.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

   Специфични цели:

  1. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
  2. Подобряване на взаимодействието на училището с бизнеса чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Включени са дванадесет ученици от Х и XI клас, специалност „Банково дело“, „Оперативно счетоводство“, „Бизнес администрация“, „Икономическа информатика“ и „Електронна търговия“, които провеждат допълнително обучение в реална работна среда в 17 фирми на територията на община Сливен - "МГ КОМПЮТЪРС" ЕООД, "КОНТАБИЛИТЕ" ООД, „ГОЛЕМЕЦОВИ“ ЕООД, "КОПИСЕТ" ООД, „МЕЙК КЕЙК“ ЕООД, „ИВА 1“ ЕООД, "СЕДЕМ" ЕООД, „ЕЛДОМРЕМОНТ“ ЕООД, „ВСП ФИНАНС ГРУП“ ЕООД, ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД, „ЕКСПАНЗИВ АГРО“ ООД, „МИШИНАКИС ТРАНС“ ЕООД, „ИВИ - КОНСУЛТ“ ЕООД, „КЪЧЕВ И СИНОВЕ“ ООД, „КАПИТАЛ ПЛЮС“ ЕООД, „ВИТАЛ“ ООД, „АЙГРУП“ ООД. В практиката участват 19 наставници. Благодарим Ви за Вашия висок професионализъм, отзивчивост и гъвкавост!

praktiki1 praktiki3 praktiki4
praktiki1 praktiki9 praktiki4


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!