Home Проекти

Проекти

Валидиране на резултатите

validirane-portugal-2017-390px
На 14.04.2017 г. преди отпътуването за България, президентът на Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, д-р Нуно Барбоса, връчи сертификати за удостоверяване на преминатото практическо обучение от всички участници в мобилността. Учениците от ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“, получиха и сертификати за мобилност Europass...

продължава>

Предварителна подготовка за практиките в Португалия

portugal-2-2017-390px

В периода 24.10.2016-13.01.2017, участниците в проекта „Професионални умения на Европейско ниво“, преминаха 20 часа езикова подготовка по английски език, свързан с изучаваната професия, ниво В1 по Европейската езикова рамка. Курсът на обучение беше проведен от г-н Тодор Пеев, старши учител в гимназията.

продължава>

Среща в Киршехир, Турция

 

От 16 до 20 януари 2017 г. в гр. Киршехир, Турция се проведе първата среща по проекта „Web 2.0 инструменти в образованието“. На срещата присъстваха директори и учители от партньорските училища в Турция, Румъния, Гърция и Македония. Партньорите от Италия и Испания ще присъстват на следващата среща. Всички участници представиха училищата и държавите си. Беше преразгледан формулярът за кандидатстване...

продължава>

Обучение на учителите

 

На 19 и 20 ноември, 2016 г., във връзка с одобрен проект по програма Еразъм+ „Web 2.0 инструменти в образованието“, в гр. Казанлък, се проведе обучителен семинар с учителите от ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков. Темата на семинара беше проектно-базирано обучение. Лектор на семинара беше доц. д-р Маргарита Тенева, преподавател в ТУ София, ИПФ-Сливен, катедра „Педагогика и мениджмънт“. Целта на семинара беше запознаване с проектно-базираното обучение, като най подходящ метод за внедряване на Web 2.0 инструментите при организацията на учебния процес...

продължава>

Мобилност в Португалия

portugal-1-2017-390px
От 2 до 14 април 2017 г. в град Барселос, Португалия се проведе мобилност по проект “Професионални умения на европейско ниво чрез практика в реална работна среда”. Партньор на гимназията е португалската организация Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, акредитирана като  приемаща организация и предлагаща...

продължава>

Цели и задачи на проекта

Portugal-1-390x200px

През учебната 2016/2017 година ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен,  ще работи по проект по програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност К1 - Образователна мобилност в сферата на професионалното образование и обучение. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси...

продължава>

Открит урок

 

Открит урок по английски език се проведе в ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“ – Сливен на 13.12.2016 г. с учениците от 9 Б клас. Темата на урока е „Коледни традиции“. Целта на урока е обмяна на добри практики и иновативни подходи при преподаването и ученето на чужд език и разпространение на резултатите по проект по програма Еразъм+ „Web 2.0 инструменти в образованието“. На урока присъстваха...

продължава>

Цели и задачи на проекта

 

През учебната 2016/2017 година ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен започна международен проект по програма „Еразъм+“. Проектът „Web 2.0 инструменти в образованието“ е по ключова дейност К2, сектор „Училищно образование“. Номер на проекта 2016-1-TR01-KA219-034289_6. Партньори на гимназията са училища в Италия, Румъния, Гърция, Испания, Турция и Македония. Проектът, който е финансиран от Европейския съюз, ще даде възможност за интегриране на Web 2.0 приложения в образованието и ще осигури по-иновативна образователна среда...

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!