УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – САН САЛВО, ИТАЛИЯ

 

italy01

          

   

  

   От 21 до 27 ноември 2021 г. в Сан Салво, Италия се проведе третата среща по проекта „Развиване уменията на 21-ви век у учениците“. Темата на срещата беше: „Развиване на информационна, медийна и технологична грамотност“. Домакин на срещата беше „Istituto Omnicompresivo R. Mattioli - S.D’Acquisto“. Училището подготвя кадри в областта на счетоводството, финансите и маркетинга, здравеопазването и социалните грижи и поддръжката на оборудване. Има също и ученици, които се обучават в природонаучен профил. Участниците в международната среща бяха приветствани от директора на училището, кмета на Сан Салво и инспектора за образование и култура в регионалния инспекторат на образованието. След това участниците посетиха кметството и се срещнаха с представители на местната власт. В програмата на срещата влизаше посещение на университета „Габриеле Д’Анунцио“ в Киети. Професор от департамента по писменост, изкуство и култура изнесе лекция на тема: „Грамотността като умение на 21 век: Умение за четене и комуникационни умения“. Домакините организираха няколко уъркшопа. „Дигитално разказване на истории“ с използване на основни радио и подкаст техники – Audacity (софтуер за обработка на аудио файлове), OBS studio (програма за видео записи и излъчване на живо) и Powtoon (софтуер за създаване на анимирани презентации). По време на уъркшопа „ИКТ експерти: лаборатории по медийни и информационни технологии“ учениците бяха разделени на групи и имаха поставени задачи, свързани с използване на интернет, за търсене, анализиране и предаване на информация, оформяне на доклади, статии и съобщения. Международната среща в Сан Салво завърши с представяне на резултатите от поставените задачи. Културната програма включваше посещение на историческия музей в Сан Салво и историческия център и катедралата в Термоли.

italy02 italy03 italy04
italy05 italy06 italy07


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!