ДНИ НА ЕРАЗЪМ

 

dni1

          

   

   Петото издание на инициативата „Дни на Еразъм“ се проведе на 14, 15 и 16 октомври 2021 г. Това е инициатива на Европейската комисия, с която да се отбележи положителното въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, които участват в нея. През 2021 г. инициативата е под патронажа на Европейския комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел.

   По време на този международен празник се дава информация за европейските ценности, ползите от образователните мобилности и положителното въздействие на резултатите от проекти по програма „Еразъм+. През 2020 г. са организирани 5000 събития в 82 държави, с които са достигнати десетки милиони граждани от Европа и извън нея.

   В тази връзка в ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ се организира информационно събитие, на което бяха представени целите на Програма „Еразъм+“, основните ключови дейности и възможности за кандидатстване. Ученици от 12 клас представиха пред своите съученици от 8 клас проектите, в които са участвали и споделиха с какво участието им в проектите е допринесло за личностното им развитие. За периода 2017 – 2021 г. ученици и учители от гимназията са участвали в 11 проекта по програма „Еразъм+“.

dni2 dni3 dni4


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!